Rola kadry menedżerskiej w zmianie - praktyczne zarządzanie zmianą

Rola kadry menedżerskiej w zmianie -
- praktyczne zarządzanie zmianą


Czy w tradycyjnie zarządzanych organizacjach pozytywna zmiana może zadziać się bez kadry menadżerskiej?

Odpowiedź jest prosta: Nie!
Zarządzanie zmianą jest synonimem przywództwa. Przewodzi i prowadzi się do czegoś - konkretnego celu i wizji, który wykracza poza dzisiejsze możliwości. Tworzenie i wprowadzanie zmian to samo sedno przywództwa.


Z czym mierzy się lider, który zauważa obszary do zmiany czy poprawy?

  • Próby utrzymania status quo, bo jak mówi jedna z zasad zarządzania zmianą: stare jest proste, nowe jest trudne,
  • Pozorne działania, które mają dać poczucie liderowi, że zmiany idą na przód,
  • Złość i gniew związane ze stratą tego, co czego pracownicy byli przywiązani,
  • Błędy i niedoskonałości na etapie wdrożenia,
  • Buntu na pokładzie,
  • Spadku morale zespołu,
  • Osobisty stres związany z odpowiedzialnością i potencjalną porażką.

Od menedżerskich umiejętności zarządzania zmianą zależy, w jakim stylu pokona te trudności; czy zmiana wzmocni jego zespół czy doprowadzi do rozpadu?*

Z badań 4 Business & People przeprowadzonych w 2016 roku pod nazwą „Mistrzostwo w Zmianach" pojawiły się trzy kluczowe kompetencje menedżerskie istotne w zmianach organizacyjnych:

  • Zarządzanie nastawieniem do zmian
  • Organizacja pracy w zmianach
  • Rozwój relacji w zmianach


Wszystkie trzy kompetencje silnie różnicują zachowania oczekiwane od top menedżerów, średniej kadry menedżerskiej i kierowników zespołów. Mimo tych różnic badania pokazują jednoznacznie, że przewodzenia zmianom można się nauczyć.

Co jest ważne dla Zarządu, a co dla Team Leadera?

Dalsze wyniki badania kompetencji menedżerskich w zmianach znajdziecie w kolejnych postach.


* Pisząc o rozpadzie zespołu mam na myśli odejście osób autentycznie cennych dla organizacji w nowym kształcie, a nie tych które po zmianach nie pasują do nowego pomysłu na działanie.Katarzyna Lorenc

Prezes 4 Business & People
Ekspert BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy
Członek Wojewódzkiej Rady Rynku PracyDodaj komentarz


Komentarze

Google+
Nasz kanał YouTube