ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ - ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI

organizacja ucząca się
  • Jak opanować lawinę zmian? 
  • Jak zapanować nad strumieniami zmian? 
  • Co zrobić, gdy jest ich tak wiele?

W praktyce biznesowej znajdziemy dwa podstawowe rozwiązania oraz wiele ich modyfikacji w wersjach pośrednich . W zarządzaniu zmianą sprawdza się jednak następująca zasada: należy zmianę przeprowadzać na najniższym szczeblu w strukturze organizacji,  który zapewnia efektywność.

Tak popularne dziś zarządzanie projektami i szczególny status, który nadają im organizacje prowokują, by swoje pomysły eskalować i nadać im priorytet. W wyniku takiego podejścia wiele inicjatyw najpierw czeka na swoją kolej, a następnie po ocenie ważności nie dostaje statusu projektu organizacyjnego i zostaje zawieszone, mimo że wdrożenie byłoby przydatne ale nie priorytetowe.

 

Zarządzanie zmianą jest dziś kluczową kompetencją organizacji na poziomie operacyjnym, a nie tylko, jak się wielu wydaje, na poziomie strategicznym. Nie można czekać z korektami i drobnymi inicjatywami zbyt długo, bo wcześniej czy później spowodują kryzysy bardzo szkodliwe w skali całej organizacji. Menedżerowie operacyjni nie są jednak do tego przygotowani, podobnie jak ich zespoły. Tymczasem korekty w działaniu procesów i struktur, dopasowania do potrzeb klientów ofert oraz stylu działania powinny być codzienną rutyną. Standardy działania powinny być nieustającym źródłem dyskusji każdego zespołu co najmniej przez godzinę raz w miesiącu. Czy to co robimy nadal ma sens i dla kogo? Gdzie i kiedy zaczynamy się rozmijać z oczekiwaniami Klientów? Co można zrobić z tym już dziś, tu i teraz, w zakresie zasobów, które mamy?

W dużym skrócie takie podejście nazywamy dobrą przygrywką do budowania Organizacji Uczącej się. Organizacji, która w każdym momencie działania śledzi swoją relację z otoczeniem i każdego dnia modyfikuje ją, by nie stracić ani nie ograniczyć z nim kontaktu. Żeby organizacja ucząca się działała w praktyce musi pokonać wiele przeszkód mentalnych jak na przykład wieloletnie zwyczaje i nawyki, niechęć do błędów oraz zmieniania tego, co jeszcze chwilę temu wydawało się najlepsze na świecie. Aby pokonać złe nawyki, trzymające organizacje w stagnacji, Organizacje Uczące się uprawiają kilka dyscyplin, które pomagają właściwie podchodzić do zmian m.in. zespołowe uczenie się, myślenie systemowe, współdzielenie wizji, współzarządzanie. Aby uprawniać te dyscypliny, menedżerowie i pracownicy uczą się nowych zasad prac i od dnia szkolenia zaczynają je praktykować oraz doskonalić. Organizacja Ucząca się nie tylko uczy się pracować lepiej i efektywniej każdego dnia, ale uczy się jak się uczyć.

 

Zakres, w jakim uczy się organizacja wyznacza różnica między sytuacją na dany czas a wizją organizacji. Pracownik, zespół, duży departament, zespół projektowy czy odpowiadający za proces ma swój udział w dążeniu do wizji mimo zmian otoczenia. Każdego dnia robimy zaledwie mały krok we właściwą stronę, codziennie korygując czy wczorajsze działania mają sens dzisiaj. To jednak wystarczy, by organizacja odważnie realizowała cele wykorzystując zdolności uczenia się każdego pracownika. Dzięki takiemu podejściu, wiele dużych zmian, kluczowych projektów nie jest potrzebnych bo na bieżąco reagowano na potrzeby i zmieniano nieskuteczne i wyczerpujące się metody. Uczenie się na błędach i sukcesach jest codziennością. Koszty błędów lub nie trafionych innowacji, gdy są czynione w skali osoby czy małego zespołu niosą małe ryzyko. Jeśli coś zadziała – szybko się rozprzestrzenia, nie wymaga wielkich budżetów, jest organiczne. Organizacje Uczące się są trwałe, a wstrząsy którym ulegają są mniejsze, niż w przypadku organizacji, które do korekty potrzebują odgórnego rozkazu i umocowanego projektu. Warunkiem dobrego działania Organizacji Uczącej się jest wypłaszczona lub uelastyczniona struktura oraz dobry obieg informacji. Warunki niełatwe do spełnienia, ale również nie niemożliwe. Wiemy o tym z co raz liczniejszych przykładów organizacji odnoszących spektakularne sukcesy.

 

To podejście pierwsze. O drugim również istotnym w kolejnym poście.


Dodaj komentarz


Komentarze

Google+
Nasz kanał YouTube