Klasyka gatunku - zarządzanie zmianą w organizacji

Klasyka gatunku - Zarządzanie zmianą w organizacji

Organizacje uczące się i turkusowe to przyszłość. Nie każda organizacja jednak ma dziś możliwości i otwartość do wdrażania takich rozwiązań, a i nie wszystkie rynki wymuszają, tak rewolucyjne zmiany organizacyjne.

Aby zapewnić organizacjom sukcesy bardzo często wystarczy klasyczne podejście do zarządzania zmianami. Jest to podejście kreowane odgórnie, w którym zmiany,  zgodnie z intencją Zarządu uczynią firmę bezpieczniejszą lub silniejszą na rynku. Jednak nawet w znanym od lat podejściu, firmy popełniają wiele błędów, traktując poważne zmiany jak zwykłe cele operacyjne.


Są trzy wymiary, w których ustanowienie dobrych praktyk będzie wspierać organizację w sprawnym przechodzeniu przez zmiany:

  • Strategiczne kierowanie zmianą
  • Organizacyjna gotowość do zmian biznesowych
  • Zarządzanie projektami zmian

Każdy z tych wymiarów ma swoje kryteria oceny, które składają się na jeden z pięciu poziomów dojrzałości w Zarządzaniu zmianą od wstępnego do zoptymalizowanego.

W strategicznym kierowaniu zmianą ważne są aspekty organizacyjne czyli umieszczenie zarządzania zmianą w strukturze.  Kluczowe są również zobiektywizowane i monitorowane wskaźniki zmiany, postawa osób zarządzających i wpływ jaki wywierają na postrzeganie zmian w organizacji.

Na gotowość do zmian biznesowych wpływają m.in.:  narzędzia komunikacji i uczenia się w zmianach, przeszkoleni i doinformowani menedżerowie, którzy potrafią przeprowadzić swoje zespoły przez zmiany i przewidzieć wpływ poszczególnych zmian na swoje obszary biznesowe.

Poziom zarządzania projektami zmian  uzależniony  jest od jakości połączenia metodyki projektowej i zarządzania zmianą oraz ich relacji zawartej w strukturze projektowej, a także pomiaru efektywności projektów.

Stworzenie spójnego podejścia do zarządzania zmianą harmonizuje całą organizację. Tworzy porządek w chaosie zmian. Pozwala odwoływać się do stałych „punktów gry”, które mają miejsce w każdej zmianie.
Przygotowanie organizacji do sprawnego zarządzania zmianą trwa od kilku miesięcy do roku.

Efekty są nieocenione:

  • sterowność organizacji, pozwalająca na szybkie zwroty,
  • zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu w zmianie,
  • wyraźne sygnały ostrzegawcze, gdy coś idzie nie tak,
  • zaangażowani w zmiany, ale nie przeciążeni nimi pracownicy
  • radość z sukcesów.

Jeśli zmiana w dzisiejszych czasach jest jedyną stałą, to może czas zacząć ją traktować jak proces, a nie jak wydarzenie?

Aby wprowadzić klasyczne zasady zarządzania zmianą warto zacząć od diagnozy. Sprawną diagnozę umożliwia projekt Mistrzostwo w Zmianach, przeznaczony dla organizacji, które chcą coraz lepiej zarządzać zmianami w swoich organizacjach.

 

Katarzyna Lorenc

Prezes 4 Business & People


Dodaj komentarz


Komentarze

Google+
Nasz kanał YouTube